Vastgesteld bestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde ter inzage

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde ter inzage.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Heerde heeft op 17 april 2023 het bestemmingsplan Bonenburgerlaan 48 Heerde gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het realiseren van 30 appartementen juridisch en ruimtelijk geregeld. U kunt de stukken inzien Dat kan van (woensdag) 10 mei 2023 tot en met (dinsdag) 20 juni 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. NL.IMRO.0246.423HDEBonenb48-VA01 en op www.heerde.nl/planneninvoorbereiding.   U kunt 6 weken lang beroep instellen Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot 20 juni 2023. U kunt alleen een beroep indienen als u op tijd een geldige zienswijze heeft ingediend, of als u belanghebbende bent. U kunt een beroep instellen bij:   Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag   Het college van Heerde, 10 mei 2023, drs. J.W. Wiggers, burgemeester Dhr. B. van Zuthem, gemeentesecretaris   Gepubliceerd in Digitale Staatscourant, gemeentepagina en www.heerde.nl Datum publicatie 10 mei 2023 Periode ter inzage 10 mei 2023 tot en met 20 juni 2023 Behandelend ambtenaar J. van Dijk Bij afwezigheid R. ten Have

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 10-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. 1e577bb11e63ef35f26a66e05238cc97

Gerelateerde berichten