Gemeente Heerde - Verwijderen van parkeergelegenheden voor kampeerwagens - Parkeerplaats Marktstraat

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Heerde - Verwijderen van parkeergelegenheden voor kampeerwagens - Parkeerplaats Marktstraat.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van Heerde, Gelet op: •artikel 15, lid 1 en artikel 18 lid 1 WVW 1994; Overwegende: •dat de parkeerplaats aan de Marktstraat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Heerde; •dat de gemeente Heerde de bevoegdheid heeft om parkeergelegenheden voor kampeerwagens te verwijderen op haar grondgebied door middel van het nemen van een verkeersbesluit; •dat er op de parkeerplaats Markstraat twee parkeergelegenheden zijn voor kampeerwagens met een maximale parkeerduur van 48 uur; •dat er regelmatig kampeerwagens staan; •dat er met regelmaat meer kampeerwagens staan dan is toegestaan; •dat er alternatieve parkeergelegenheden zijn voor kampeerwagens binnen de gemeente Heerde; •dat in 2014 is de wet Markt en Overheid ingevoerd; •dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onderzocht wat deze wetgeving tot gevolg heeft voor parkeerplaatsen voor kampeerwagens. Zij komt tot de conclusie dat gemeenten die parkeergelegenheden voor kampeerwagens aanbieden met de mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf, economische activiteiten verrichten waarmee zij in concurrentie treden met particuliere ondernemingen; •dat het economische effect dat de middenstand ondervind van het bezoek van bestuurders van kampeerwagens ook bereikt wordt wanneer de kampeerwagens op particulier terrein overnachten; •dat de middenstand heeft aangegeven gedurende een participatietraject geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van deze parkeergelegenheden voor kampeerwagens aan de Markstraat; •dat het verwijderen van de parkeergelegenheden voor kampeerwagens aan de Marktstraat onderdeel uitmaakt van een groter project voor woningbouw aan de Kerkstraat te Heerde; •dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregel en dat hierover positief is geadviseerd; •dat de uitvoering van het verkeersbesluit geschiedt door het verwijderen van de verkeersborden welke de parkeergelegenheden voor kampeerwagens aangeven bij de parkeerplaats Markstraat te Heerde; Besluit: •tot het verwijderen van twee parkeergelegenheden voor kampeerwagens op de parkeerplaats Markstraat Heerde; •daartoe de twee aanwezige verkeersborden E8a te verwijderen; •daartoe twee aanwezige onderborden te verwijderen welke lezen ‘max. 48 h;’ •dat dit verkeersbesluit in werking treedt de dag na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad op Overheid.nl. Locatieschets de te verwijderen parkeergelegenheden voor kampeerwagens   Bij vragen omrent dit besluit kunt u bellen met de gemeente Heerde via het algemene telefoonnummer (0578) 69 94 94. Belanghebbenden bij dit verkeersbesluit kunnen tegen dit besluit, binnen zes weken na deze bekendmaking, bezwaar maken door een met reden omkleed bezwaarschrift in te dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Dit bezwaarschrift kan worden toegezonden aan de Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD, Heerde. Een afschrift van dit besluit is ter kennisgeving verzonden aan: •het Publiekscentrum van de gemeente Heerde; •team Realisatie (binnen- en buitendienst) van de gemeente Heerde; •BOA’s van de gemeente Heerde; •de teamchef van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland, team Heerde-Hattem.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 13-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. 51f877790606b863b08aaf30f085a7d5

Gerelateerde berichten