6 Koninklijke Onderscheidingen

Hattem - Zes inwoners van de gemeente Heerde hebben tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester Jan Willem Wiggers. Het gaat om 5 personen die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en 1 persoon die benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bert Lammers (Lid in de Orde van Oranje Nassau) De heer J. (Bert) Lammers heeft zich vooral onderscheiden door zijn inzet sinds 2002 voor KNGF Geleidehonden. Geleidehonden helpen mensen met een beperking om hun wereld te vergroten en hun zelfstandigheid te behouden. De heer Lammers zet zich in als pleeggezin en als fokgastgezin. In deze rol heeft hij sinds 2007 moederhonden in huis genomen en pups intensief begeleid. Het eerste jaar, waarin de hond in een fokgastgezin en pleeggezin verblijft, vormt de basis voor de opleiding van de hond. In deze periode wordt hij zindelijk gemaakt, leert gehoorzamen en socialiseert hij optimaal: bij di laatste worden de pups bekend gemaakt met alles wat een geleidehond gaat meemaken. De vrijwillige en intensieve inzet wordt voor de heer Lammers altijd bekroont als ‘zijn’ honden iemand met een visuele of andere beperking kan helpen in hun zelfstandigheid. Egbert van der Steege (Lid in de Orde van Oranje Nassau) De heer E. (Egbert) van der Steege heeft, naast zijn betaalde baan bij ZWU Veluwe, zich buitengewoon ingezet voor vernieuwing van het vastgoed en nieuwe woonzorglocaties. Hij heeft veel priv&étijd gestoken in het welzijn van de cliënten, onder meer de aanleg van een beleeftuin. Als sinds 1968 verricht de heer Van der Steege diverse vrijwilligerstaken. In zijn vorige woonplaats Hasselt (waar hij tot 1993 woonde) deed hij diverse werkzaamheden voor het fanfarekorps en de Hervormde Wijkgemeente. In Heerde ging hij zich inzetten voor de Hervormde Gemeente Heerde, wat hij nog altijd doet. Hij heeft in die tijd diverse taken op zich genomen. Verder was hij (onder meer) jarenlang voorzitter bij muziekvereniging Soli Deo Gloria en initiatiefnemer voor een vakantiehuis voor de Rode Beer in Heerde, waar mensen met een beperking en hun familie of begeleiding terecht kunnen. Momenteel is de heer Van der Steege nog betrokken bij Zoethout Begeleid Werken BV en is hij bestuurslid bij het Classicaal College voor behandeling van Beheerszaken bij de PKN, wat onder meer betrekking heeft op de begroting, jaarrekening en het bijhouden van registers van gemeenteleden. Henk Wolfsen (Lid in de Orde van Oranje Nassau) De heer H.J. (Henk) Wolfsen heeft zich ingezet op kerkelijk, politiek en sportgebied. Op kerkelijk gebied heeft de heer Wolfsen diverse functies bekleed binnen de Hervormde Gemeente in Wapenveld (en sinds 2016 binnen de Hersteld Hervormde Gemeente Wezep-Wapenveld), zoals ouderling en bezoekbroeder, waarbij hij altijd extra aandacht had voor mensen die zorg nodig hebben. Voor de Kiesvereniging SGP Heerde-Wapenveld heeft de heer Wolfsen zich jarenlang ingezet als bestuurslid, waarvan een groot deel (16 jaar) als voorzitter. Op sportief gebied zet hij zich al sinds 2002 in voor de Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden in Wapenveld, onder andere bij de tentoonstellingscommissie, de PR en als secretaris. In het verleden is hij ook nog actief vrijwilliger en voorzitter geweest van IJsclub Tot Ons Genoegen in Oldebroek. Arend Strikwerda (Lid in de Orde van Oranje Nassau) De heer A. (Arend) Strikwerda heeft in zijn werk als directeur van de Margrietschool buitengewone inzet vertoont die zijn betaalde taken overstegen. Zo heeft hij buitengewone inzet getoond richting collega’s, kinderen en ouders toen de school door brand werd verwoest. Ook heeft hij veel inzet getoond voor de vorming van de multifunctionele accommodatie ‘De Rhijnsberg’ op de locatie van de Margrietschool. Kenmerkend is zijn inzet om kinderen kennis te laten maken met muziek, in en buiten school en onder meer met verstandelijk beperkte jongeren. Bekend zijn de gitaartjes die hij (nog altijd) met kinderen maakt van resthout en lege conservenblikken. Daarnaast zet Arend Strikwerda zich op vrijwillige basis in op allerlei vlakken, bijvoorbeeld: In de Ontmoetingskerk in Heerde (onder meer als wijkcoördinator en in de werkgroep Pastoraat); voor de stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken; als bestuurder voor de VVN afdeling Heerde (waarbij hij zich inzet voor de voor de veiligheid van het verkeer in Heerde, maar bijvoorbeeld ook fietsen regelde voor Oekra&ïense vluchtelingen) en de Samenloop voor Hoop in 2012 en 2016. Wilma Blankvoort - Zielhuis (Lid in de Orde van Oranje Nassau) Mevrouw W.H.M. (Wilma) Blankvoort-Zielhuis zet zich op diverse manieren in. Zo is ze al sinds 2010 betrokken bij het bestuur van de Heerder fondsen Jan Nienhuis Vereniging en Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting. Ze weet hierbij op een professionele manier naar financiële aanvragen te kijken. Daarnaast is ze een belangrijk spil in het overleg tussen de verschillende Heerder fondsen en het netwerk van organisaties. Ook in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Heerde zet ze zich al jarenlang bestuurlijk in. Voor de Soroptimisten International Club Hattem-Heerde is ze actief sinds 2013. Als afgevaardigde vanuit deze afdeling ondersteunt ze de contacten met de afdelingen in de regio Oost. Al sinds haar jeugd staat ze als mantelzorger klaar voor familieleden, vrienden en ouderen, en iedereen kan een beroep op haar doen. Ze zet zich bijna dagelijks in voor meerdere familieleden, zodat die zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij haar werk voor de gemeente Heerde steeg ze uit boven wat van haar verwacht mocht worden, waarbij ze door haar bestuurlijk sensitiviteit diplomatieke oplossingen kon vinden voor moeilijke situaties. Ton Jalink (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) De heer T. (Ton) Jalink is jarenlang betrokken geweest bij de lokale politiek. Zo was hij 26 jaar voorzitter van de lokale afdeling van de VVD. In die tijd is hij ook 2 termijnen raadslid geweest in de gemeente Heerde, en meerdere termijn commissielid. Hierbij vestigde hij altijd specifiek aandacht op het landelijk gebied en haar inwoners. Vorig jaar heeft hij afscheid genomen van de gemeentepolitiek, maar hij is nog altijd een actief lid van de VVD Heerde. Sinds 1992 is hij 36 jaar bestuurslid geweest van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), afdeling Noord-Oost Veluwe, waarvan vele jaren als voorzitter. Tijdens de MKZ-crisis in 2001 heeft hij veel gezinnen die hierdoor werden getroffen bijgestaan. Het is vanwege deze regionale betekenis van de heer Jalink dat hij benoemd werd tot Ridder. Bij het project Hoogwatergeul Veesssen-Wapenveld heeft hij een belangrijke verbindende rol gespeeld. Zo heeft hij agrariërs bijgestaan die moesten verhuizen en was hij lid van de Klankbordgroep...

Lees het volledige artikel bij Gemeente Heerde.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Nieuws door Gemeente Heerde. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. 6 Koninklijke Onderscheidingen

Gerelateerde berichten