Vastgesteld bestemmingsplan Wezeweg 12, Heerde ter inzage

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Wezeweg 12, Heerde ter inzage.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad van Heerde heeft op 2 oktober 2023 het bestemmingsplan Wezeweg 12, Heerde gewijzigd vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Met het bestemmingsplan wordt het toevoegen van een bouwvlak voor een woning op het perceel Wezeweg 12 te Heerde juridisch en ruimtelijk geregeld. Hogere grenswaarde Het college van Heerde maakt ook bekend dat zij op basis van artikel 110c van de Wet geluidhinder op 22 augustus 2023 een hogere grenswaarde heeft vastgesteld van 52 dB, ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Wezeweg 12 te Heerde. U kunt de stukken inzien Dat kan van (woensdag) 15 november 2023 tot en met (dinsdag) 26 december 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan in diezelfde periode ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.NL.IMRO.0246.617ONTWezeweg12-VA01 en op www.heerde.nl/planneninvoorbereiding. U kunt 6 weken lang beroep instellen Deze periode begint op de dag waarop het besluit ter inzage ligt. U kunt beroep indienen tot en met 26 december 2023. U kunt alleen een beroep indienen als u op tijd een geldige zienswijze heeft ingediend, of als u belanghebbende bent. U kunt een beroep instellen bij: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Het college van Heerde, 14 november 2023, drs. O.G. Prinsen, burgemeester Dhr. B. van Zuthem, gemeentesecretaris Gepubliceerd in Digitale Staatscourant, gemeentepagina en www.heerde.nl Datum publicatie 14 november 2023 Periode ter inzage 15 november 2023 tot en met 26 december 2023 Behandelend ambtenaar W. Boerée Bij afwezigheid R. ten Have

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 15-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. 8edf43a61af5aeb527e41f148043f709

Gerelateerde berichten