Gemeenten slaan handen ineen op gebied maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Epe - De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst intensiveren hun samenwerking als het gaat om maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW). Vorige week is de nieuwe overeenkomst vastgesteld door de raad. De afspraken zijn vastgelegd in een nieuw convenant over de regionale samenwerking. De samenwerking is belangrijk omdat gemeenten de komende jaren voor een grote opgave staan om het aantal ‘klassieke’ beschermd wonen plekken af te bouwen en meer tussenvormen in de wijk te creëren. Anders gezegd: meer mogelijkheden om een ‘beschermd thuis’ te realiseren met goede begeleiding. Zorg nabij inwoners dus. De overheid wil dat zo veel mogelijk mensen in hun eigen huis beschermd kunnen wonen zodat zij makkelijker hun sociale netwerk houden en mee kunnen doen aan de samenleving. Dan zijn ook minder instellingen nodig voor beschermd wonen. Wel blijft de mogelijkheid om beschermd te wonen in een instelling beschikbaar voor wie die vorm nodig heeft. Gemeenten hebben de taak beschermd wonen aan te bieden aan iedereen die niet in staat is om zelfstandig te wonen, bijvoorbeeld door psychische problemen. In de regio Oost-Veluwe gaat het om ongeveer 500 mensen.Meer zorg nabij Wethouder zorg in Apeldoorn Anja Prins: & Onze inwoners hebben belang bij goede regionale samenwerking omdat gemeenten hiermee beter de zorg en ondersteuning kunnen realiseren die zij nodig hebben. Meer zorg nabij is een heel mooi streven, wat ook in het belang is van onze inwoners. Tegelijk staan we als samenleving door bijvoorbeeld de vergrijzing en personeelskrapte voor enorme uitdagingen in Nederland om met elkaar iedereen de zorg te geven die nodig is." Samen &é&én regiobudget Met de invoering van een nieuw ‘objectief verdeelmodel’ per 1 januari 2024 gaat de rijksvergoeding beschermd wonen volgend jaar rechtstreeks naar alle individuele gemeenten. Dit in lijn met de gewenste decentralisatie. Op dit moment gaat het rijksbudget nog naar alle aangewezen centrumgemeenten.De gemeenten in de regio Oost-Veluwe hebben zich uitgesproken voor blijvende financiële solidariteit op dit onderwerp. Dat houdt in dat de regio Oost-Veluwe er voor kiest om financieel nauw samen te werken en solidair met elkaar te zijn. De zes gemeenten vullen samen -met de middelen die ze van het rijk krijgen- een regiobudget om samen maatschappelijke opvang en beschermd wonen te financieren. Meevallers en tegenvallers op het regiobudget worden eerlijk verdeeld. Apeldoorn treedt namens de zes gemeenten op als budgethouder.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Epe.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Nieuws door Gemeente Epe. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Gemeenten slaan handen ineen op gebied maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Gerelateerde berichten