Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wezeweg 12, Heerde ter inzage

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wezeweg 12, Heerde ter inzage.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van Heerde heeft het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wezeweg 12, Heerde ter inzage gelegd, met de daarbij horende stukken. Dit op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht. Met het ontwerpbesluit wordt een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuw te bouwen woning aan de Wezeweg 12 in Heerde juridisch geregeld. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de nieuwe woning hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, vanwege het wegverkeerslawaai van de A50. Er is gekeken naar maatregelen om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Deze maatregelen stuiten echter op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. De enige regeling die niet op bezwaren stuit is het vaststellen van een hogere grenswaarde. Het college is daarom voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen voor de woningen. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden.U kunt de stukken inzienDat kan van (woensdag) 12 april 2023 tot en met (dinsdag) 23 mei 2023 op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het ontwerpbesluit in diezelfde periode ook inzien op www.heerde.nl/planneninvoorbereiding.U kunt tot en met (dinsdag) 23 mei 2023 uw zienswijze gevenDit kunt u op 3 manieren doen:1. u stuurt een brief naar de gemeenteraad (Postbus 175, 8180 AD Heerde), 2. u dient uw zienswijze in via www.heerde.nl/zienswijze;3. u geeft uw zienswijze in een gesprek. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met Wim Boerée, via 0578 – 69 94 94. Het college van Heerde, 11 april 2023,drs. J.W. Wiggers, burgemeesterDhr. B. van Zuthem, gemeentesecretarisGepubliceerd inDigitale Staatscourant, gemeentepagina en www.heerde.nlDatum publicatie11 april 2023Periode ter inzage12 april 2023 tot en met 23 mei 2023Behandelend ambtenaarWim BoeréeBij afwezigheidJanina van Dijk, Robin ten Have

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 08-06-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. gmb-2023-156808

Gerelateerde berichten