Nieuwjaarstoespraak 2023 door burgemeester Wiggers

Heerde - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heerde op 12 januari 2023 gaf burgemeester Jan Willem Wiggers de volgende nieuwjaarstoespraak (tekst onder de foto): Beste aanwezigen, Allereerst wens ik u allen, mede namens onze raad en de wethouders, een heel goed en gezond 2023 toe. Wat fijn dat we hier eindelijk weer eens op deze manier samen kunnen zijn. De laatste keer was in januari 2020, al weer 3 jaar geleden. Door corona moesten we ons in 2021 en 2022 behelpen met een filmpje waarin we u de beste wensen deden voor het nieuwe jaar. Overigens vond ik het wel mooi dat daarbij bekende en minder bekende inwoners van onze gemeente hebben meegewerkt. We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen, maar vorig jaar begonnen we nog met een lockdown. Het coronavirus was toen onze allergrootste zorg. Niets laat meer zien hoe omstandigheden in een jaar tijd kunnen veranderen. Want wie had toen durven zeggen dat we aan het begin van een jaar stonden dat in het teken zou staan van een oorlog binnen Europa, met alle gevolgen van dien, en een harde strijd tussen boeren en overheid over de stikstofuitstoot. Een jaar, of maar een half jaar vooruit kijken, lijkt vrijwel onmogelijk, laat staan verder in de toekomst blikken. Toch wil ik dat vanavond wel even doen. Maar niet nadat ik een terugblik heb gegeven op een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar. En daarbij begin ik, zoals misschien wel een beetje gebruikelijk in een nieuwjaarstoespraak, bij de afgelopen jaarwisseling. Eigenlijk kan ik daar kort over zijn. Want het is in onze gemeente rustig verlopen. Rustiger dan voorgaande jaren, en dan heb ik het ook over de jaren vóór corona. En wat graag wil benadrukken: de politie was ook zeer te spreken over hoe de jongeren in onze gemeente zich tijdens de jaarwisseling hebben gedragen. En hoewel elke euro schade er natuurlijk &é&én te veel is, een schade van slechts zo’n € 2000 valt alleszins mee. En natuurlijk: waardering en dank voor alle mensen van politie, brandweer, ambulancediensten die deze avond in touw waren. Ik noemde zojuist al dat het nog maar een jaar geleden is dat we in lockdown zaten en onze grootste zorg was, of we weer uit de coronapandemie zouden komen. Een half jaar later hadden we heel andere problemen aan het hoofd, waarbij vooral de woorden ‘stikstof’ en ‘Oekra&ïne’ voorop stonden. Allemaal internationale crises, maar die ook onze gemeente direct raakten en raken. Corona is inderdaad op dit moment niet meer ons eerste zorgpunt. En hoewel voorzichtigheid geboden blijft, zoals de recente ontwikkelingen rondom China wel duidelijk maken, is het normale leven gelukkig hervat in het afgelopen jaar. Maar juist toen we begon de oorlog van Rusland in Oekra&ïne. Ook de gemeente Heerde wilde haar verantwoordelijkheden niet ontlopen. En ik kijk toch wel met enige trots naar wat er in heel korte termijn is neergezet. Dankzij de enorme inzet van zowel onze ambtenaren als van de vele vrijwilligers is het gelukt om op korte termijn Groot Stokkert klaar te maken voor de opvang van ruim 100 Oekra&ïners. En in het najaar nog eens een extra uitbreiding van zo’n 50 opvangplekken. De beelden van de moeders en kinderen die op een kille avond in maart uit de bussen stapten met hun koffers om naar hun nieuwe -tijdelijke- woningen te gaan vergeet ik nooit meer. In de turbulente wereld waarin wij leven is Heerde ook een thuis geworden voor veel vluchtelingen uit andere crisisgebieden als Afghanistan, Syrie, Eritrea. En ook voor hen staan talloze vrijwilligers klaar om hen te helpen met taal en het vinden van hun weg in een nieuw land. In een speciale bijeenkomst in december heb ik al die vrijwilligers bedankt voor hun inzet, maar ik wil die dank op deze plaats graag weer herhalen. Vluchtheuvels van menselijkheid in een wereld van onrust. Voor de inwoners van onze gemeente, evenals elders in Nederland, had de Oekra&ïne-crisis ook grote gevolgen, vooral op financieel gebied. Een hoge inflatie, en vooral ook hoge energiekosten, hebben veel van onze inwoners in de financiële problemen gebracht. En hoewel we weten dat we als gemeente niet alles kunnen oplossen, doen we ons best om het leed zoveel mogelijk te verzachten. Een belangrijke maatregel daarin was het tijdelijke noodfonds dat we hebben opgericht om diegenen te helpen die in de problemen komen door de hoge gasprijs. Ook het komende jaar mogen inwoners die in de problemen komen aankloppen bij de gemeente, en dan zullen we samen kijken wat we kunnen doen om de nood te verlichten. In het afgelopen jaar speelde ook de stikstofproblematiek. Omdat we aan Natura2000-gebied grenzen, speelt het ook in onze gemeente nadrukkelijk. Ook hier hebben de boeren zorgen en die deel ik. Ik ben echter wel blij, dat we als gemeente in goed overleg zijn gebleven met onze boeren, waarbij wij in een hoogwerker samen met de boeren omgekeerde vlaggen hebben verwijderd. Dat we dit op deze manier konden doen, toont dat we met begrip en respect met elkaar om kunnen gaan. En daarmee kom ik bij een heel belangrijk punt: ondanks dat de samenleving lijkt te polariseren, moeten we in gezamenlijkheid naar oplossingen blijven zoeken. Met elkaar in gesprek blijven en open staan voor een mening die niet de jouwe is. Daarbij mogen de meningen best onderling schuren, dat hoort in een democratie. Zelf kijk ik met veel plezier terug aan de vele contacten die ik in onze gemeente met u mocht hebben. De wandelommetjes brachten mij nieuwe inzichten. En natuurlijk heb je niet direct pasklare oplossingen voor de problemen die je onder het wandelen met elkaar bespreekt. De ommetjes zetten mij wel tot nadenken. Het afwegen van belangen is een grote uitdaging voor de gemeenteraad. Na de verkiezingen van afgelopen maart zijn een nieuwe gemeenteraad en een nieuw gevormd college van B&W van start gegaan. Beide met bekende, maar ook met nieuwe gezichten. Maar allemaal met de uitdaging om het beste te doen voor het algemeen belang, want dat is de taak van de gemeente, en daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met individuele belangen. Zonder de gezamenlijkheid die ik net noemde is het vrijwel onmogelijk om tot oplossingen te komen. Die gezamenlijkheid is &é&én van de belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe gemeentebestuur. We zijn daarom afgelopen jaar gestart met een proces om beleid vast te stellen over hoe we als gemeente en inwoners nog beter samen kunnen en moeten werken. Maar daar hebben we natuurlijk niet op gewacht, we werken al lang aan participatie. Denk bijvoorbeeld aan ons platform Samenwerkenaanheerde.nl. Een ruime 500 inwoners hebben de weg al gevonden naar dit platform, en we hopen dat dit jaar nog veel meer inwoners op deze manier mee willen denken en praten! Er zijn genoeg belangrijke onderwerpen waar we ons met onze inwoners over willen buigen en 2 belangrijke ontwikkelingen springen daarbij voor mij in het oog. En dat zijn de plannen voor het centrum van Heerde en de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Wapenveld. Beide belangrijke ontwikkelingen die een grote weerslag zullen hebben op de beide dorpen. En waarbij het dus van belang is om steeds in goed contact te blijven met omwonenden en belanghebbenden. We hebben al in eerdere stadia gemerkt dat dit geen eenvoudig proces is, maar we blijven er aan werken om toch zoveel mogelijk in gezamenlijkheid tot een mooi resultaat te komen. Een andere belangrijke uitdaging is die van de woningbouw waar we voor staan. Maar ook hier zijn al mooie initiatieven te zien. Wapenveld Noord, Bovenkamp 3 in Heerde gaan mogelijk zorgen voor een flinke verruiming van onze woningmarkt. Ondanks de moeilijkheden in de wereld, blijft het belangrijk om met onze eigen plannen bezig te blijven, ook op de lange termijn. Laten we daarom het komende jaar, en de komende jaren, in gezamenlijkheid werken aan het welzijn en de toekomst van onze gemeente. Samen zijn wij Heerde. En met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar. Ik wens u allen een heel mooi en voorspoedig 2023 toe!...

Lees het volledige artikel bij Gemeente Heerde.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Nieuws door Gemeente Heerde. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Nieuwjaarstoespraak 2023 door burgemeester Wiggers

Gerelateerde berichten