Openstelling burgemeestersvacature Heerde, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Openstelling burgemeestersvacature Heerde, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Heerde (circa 19.000 inwoners), vacant sinds 1 januari 2021. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.365,93 bruto per maand. De profielschets van de te benoemen burgemeester, het videoverslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie zijn te downloaden via de internetsite: www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/burgemeester-vacatures. Bij eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl. Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Heerde woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar. Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. Sollicitaties moeten vóór 7 april 2023 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, bij voorkeur via de internetsite: www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/burgemeester-vacatures. Indien per post wordt gesolliciteerd, worden op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” vermeld. De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Indien een sollicitant een pasfoto bij de brief voegt, wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

 

Onderwerp: Bestuur | Gemeenten, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2023.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 10-07-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. stcrt-2023-6952

Gerelateerde berichten