Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken aan Fastned BV voor elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op verzorgingsplaats Het Veen langs de rijksweg A50 in de gemeente Heerde

DeHeerdegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken aan Fastned BV voor elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op verzorgingsplaats Het Veen langs de rijksweg A50 in de gemeente Heerde.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om een vergunning te verlenen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr), aan Fastned B.V. De ontwerpvergunning betreft het hebben, behouden, onderhouden en verwijderen van elektrische laadpunten als aanvullende voorziening op de algemene parkeervoorziening van verzorgingsplaats Het Veen langs de rijksweg A50, ter hoogte van km 227,850 HRL, in de gemeente Heerde.TerinzageleggingDe ontwerpvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 maart 2023 zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland: Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem. Voor het inzien van de vergunning dient u telefonisch een afspraak te maken. Dit kan via het telefoonnummer 06 159 528 31. De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken is ook beschikbaar op het Rijkswaterstaat publicatie platform via de website: https://open.rws.nl/ter-inzage/vergunningen.Zienswijze(n)Een ieder kan zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen inbrengen gedurende de periode van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Afdeling Vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00018516. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de Afdeling Vergunningverlening bereikbaar onder telefoonnummer 06 159 528 31.InlichtingenVoor meer informatie over de (ontwerp)vergunning kunt u contact opnemen de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland via e-mailadres: on-vergunningen@rws.nl.DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,namens deze, Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,Mevrouw mr. M. Witte

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2023.

Dit artikel verscheen op deHeerdegids.nl op 08-06-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Heerde
  2. stcrt-2023-7996

Gerelateerde berichten