Heeft u interesse in de pacht van een gebied?

Heerde - Percelen in de Zuidelijke landschapszoneIn het buitengebied van Heerde, de Zuidelijke landschapszone, bieden wij een gebied voor pacht aan. Het gebied is in het bestemmingsplan aangeduid als natuurgebied. In het 2012 opgestelde manifest is de afspraak gemaakt dat het natuurgebied door agrariërs wordt beheerd. De percelen zijn bedoeld voor (na)beweiding. U moet aan enkele voorwaarden voldoen om voor pacht in aanmerking te komen. Zo heeft u ervaring met natuurbeheer en mag u maar 1 keer per jaar het perceel maaien. Het gebied moet toegankelijk blijven voor aangewezen personen voor natuurbeheer, onderzoek en inventarisatie. Locatie van de percelen De percelen bevinden zich in de oksel van de Kerkdijk/IJsseldijk. De volgende percelen worden voor pacht aangeboden: P 1781, P 1784, P 1788, P 1820, P 1778, P 1774, P 1772, P 1776, P 1771, P 1829, P 1749, P 1752. De percelen worden als 1 gebied voor pacht aangeboden. Bekijk de kaart met deelgebieden (pdf, 166KB) U kunt ook de kadastrale weergave (pdf, 204Kb) van de kaart bekijken. Hoe werkt de inschrijving? Het is de bedoeling dat u zich inschrijft en daarbij zelf de prijs voor de jaarpacht aangeeft. Ook vragen wij u om een motivatie te geven. De gemeente wijst dan toe op basis van prijs en kwaliteit. U kunt zich inschrijven met het formulier onderaan deze pagina. Bekijk de pachtovereenkomst (pdf, 221Kb) Voorwaarden gebruik van de percelen Een keer per jaar maaien: maaidatum vanaf 15 juli. Daarbij aan weerszijden van elke greppel en sloot een strook van minimaal 1 m laten staan;. Nabeweiding met maximaal 20 koeien. De koeien moeten 1 november van het land. Op dit moment is sprake van achteruitgang van de struwelen. Als blijkt dat struwelen verder verdwijnen dan struwelen met draad afzetten. Als blijkt dat schraallandvegetaties ontstaan, kan het beheertype door de verpachter tussentijds gewijzigd worden naar een hoger natuurdoel. Klepelen in het gebied niet toegestaan tussen 15 maart en 15 juli. Percelen mogen niet begreppeld of ontwaterd worden. Bemesting of bodemverbetering (ook bokashi) is niet toegestaan. Het is voor de vliegroute van vleermuizen niet nodig om zwarte populier in te boeten, wel de palen verwijderen. Het gebied is te allen tijden toegankelijk voor door of namens de gemeente aangewezen personen ten behoeve van natuurbeheer, onderzoek en inventarisatie. De gemeentelijke natuurbeheerder kan aanwijzingen geven indien nodig. Het klompenpad in het gebied moet in stand gehouden worden en toegankelijk blijven. Dat geldt ook voor de kanovoorzieningen in het gebied. Waterschap Vallei en Veluwe moet toegang hebben tot het gebied om de normale onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Pachter heeft ervaring met natuurbeheer. U kunt zich inschrijven tot en met 18 april Dat kan met het volgende formulier: Inschrijven op de percelen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wat doen we na de inschrijvingstermijn? Wij beoordelen de ontvangen inschrijvingen op prijs en kwaliteit. Voor 25 april ontvangt u de uitkomst van deze beoordeling per brief van ons.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Heerde.

Laat dit artikel viral gaan in Heerde, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deHeerdegids.nl
Redactie deHeerdegids.nl

Nieuws door Gemeente Heerde. Lees het volledige artikel op hun website.

  1. Extern
  2. Heeft u interesse in de pacht van een gebied?

Gerelateerde berichten